Mijn Ziekte?

Duchenne Spierdystrofie is een spierziekte

Als je met Duchenne Spierdystrofie (Duchenne Muscular Dystrophy) wordt geboren, breken je spieren langzaam af en worden je spieren steeds minder sterk. Duchenne komt met name voor bij jongens. Kinderen met Duchenne Spierdystrofie vallen vaak en kunnen niet goed rennen. Met ongeveer 10 jaar, wordt lopen erg moeilijk en worden de kinderen afhankelijk van een rolstoel. Als de spieren die voor ademhalen nodig zijn te zwak worden, is beademing nodig. Ook de hartspier wordt steeds zwakker. Hierdoor is Duchenne Spierdystrofie uiteindelijk fataal.

De levensverwachting is toegenomen door medicatie en beademing

Dankzij onderzoek naar deze ziekte, de verbeteringen in de zorg, de beademing en het gebruik van (hart)medicatie is de levensverwachting de afgelopen jaren toegenomen. De helft van de mensen met Duchenne Spierdystrofie wordt nu ouder dan 30 jaar.